Algemene voorwaarden

Informatie en praktische zaken voor alle cliënten

Algemeen
Praktijk Bogaard is een praktijk voor Bowentherapie: mens

De praktijk werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail en WhatsApp gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering kan er minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden en zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van te laat of niet afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend.
Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.

Betaling en Tarieven
Tarieven zijn gepubliceerd op de website www.bowentherapie-bogaard.nl en worden tijdens intake / en bij het maken van de afspraak aangegeven. 
Betaling kan contant of via factuur. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Praktijk Bogaard gerechtigd om voor de niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Privacy
Als u ervoor heeft gekozen om te worden behandeld bij Praktijk Bogaard. Zullen er om persoonlijke gegevens gevraagd worden en zullen persoonlijke gegevens nodig zijn. Deze gegevens zijn privacygevoelig.
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacyregels te houden.

Van iedere cliënt die bij mij in behandeling is (geweest) bewaar ik een aantal gegevens:
Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en behandeldata deze worden in een dossier bewaard, dit om te kunnen factureren of contact met cliënt op te nemen.
Verder bewaar ik medische gegevens alleen op papier (klantenkaarten).
Praktijk Bogaard is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zullen alle persoonlijke cliënt gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden – ook niet met naaste familie-, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt.

Alleen in het geval van verwijzing zal in overleg met de cliënt medische informatie worden uitgewisseld met de betreffende behandelaar.
In het geval van waarneming zal alleen indien nodig voor de voortgang van het behandeltraject, het medisch dossier overgedragen worden aan de waarnemer, die zich op dezelfde manier aan deze wet moet houden.

U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Cliëntendossiers moeten wettelijk 15 jaar bewaard worden en kunnen alleen door uw behandelaar of diens waarnemer ingezien worden.

Klachten
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, of als u een klacht heeft over de behandeling, kunt u dit kenbaar maken. We kijken dan naar een oplossing.

Verwerking van algemene cliëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens.

Bedrijfsgegevens:
Jan Tinbergenstraat 20b
2811 DZ Reeuwijk
tel. 06-44766710
e-mail: info@bowentherapie-bogaard.nl
www.bowentherapie-bogaard.nl

Call Now ButtonBel ons!